Porady architekta

Najlepsze źródło informacji

Wysokość pomieszczeń w domach jednorodzinnych jest określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jaka jest minimalna wysokość pokoju w domu zgodnie z przepisami? Jaką typową wysokość mają pomieszczenia mieszkalne?

Jaka jest minimalna wysokość pomieszczeń?

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury regulują wysokość pomieszczeń różnych rodzajów. Zgodnie z nim dom jednorodzinny dzielony jest na trzy główne części:

- Pomieszczenia mieszkalne – pokoje znajdujące się w budynku mieszkalnym jak salony, sypialnie,
- Pomieszczenia pomocnicze – pokoje służące do komunikacji jak korytarze i klatki schodowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne jak łazienki oraz magazynowe jak garderoby,
- Pomieszczenia techniczne – przeznaczone do obsługi urządzeń w budynku jak kotłownie.

Dla powyższych pomieszczeń wysokość kondygnacji w domu jednorodzinnym musi wynosić co najmniej 2,5 metra w przypadku pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, natomiast 2,2 metra w przypadku pomieszczeń technicznych.

Jaka jest minimalna wysokość pomieszczeń na poddaszu?

W przypadku poddasza wysokość pomieszczeń w domu jednorodzinnym może być obniżona. Wówczas minimalna wysokość sufitu wyliczana jest na podstawie średniej pomiędzy najniższą a najwyższą wysokością. Przy obliczeniach nie bierze się pod uwagę tych części pomieszczeń, które są niższe niż 1,9 metra.

Zgodnie z przepisami średnia wysokość pomieszczeń znajdujących się na poddaszu domu jednorodzinnego nie powinna być niższa niż 2,2 metra.

Jaka jest minimalna wysokość antresoli?

Podobnie jak w przypadku poddasza minimalna wysokość sufitu na antresoli wyliczana jest w taki sam sposób.

Jaka jest minimalna wysokość piwnicy?

Minimalna wysokość sufitu w piwnicy to 2 metry, przy czym wtedy, gdy piwnica ma pełnić funkcję kotłowni, wtedy jej wysokość nie powinna być niższa niż 2,2 metra.

Jaka jest typowa wysokość pokoju w domu jednorodzinnym?

Przepisy wskazują, że minimalna wysokość pokoju w domu powinna wynosić 2,5 metra, co dotyczy pomieszczeń mieszkalnych oraz pomocniczych. Jaka wysokość pomieszczeń w domu jednorodzinnym wykonywana jest w większości budynków?

Zazwyczaj w projektach domów jednorodzinnych wysokość pomieszczeń to od 2,6 metra do 2,8 metra. Zdarzają się również wyższe pomieszczenia, na przykład salony, które dzięki wyższemu sufitowi wyglądają bardziej reprezentacyjnie. Wyższe pokoje warto wykonać też wtedy, gdy planuje się zamontować sufit podwieszany.

Inwestor ma zatem dużą dowolność w wyborze wysokości pomieszczeń, pamiętając o tym, że muszą spełniać one minimalne wymagania oparte na przepisach.

Czy wysokość pomieszczeń może się różnić?

Wykonanie idealnie prostego domu nie zawsze jest możliwe, dlatego przepisy dopuszczają odchyłki wysokości pomieszczeń, co dotyczy zarówno wykonania sufitu, jak i posadzki.

Zgodnie z normami budowlanymi wysokość pokoju w domu może mieć poniższe odchyłki:
- Do 5 mm w przypadku płaszczyzny posadzki w całym pomieszczeniu,
- Do 8 mm w przypadku płaszczyzny tynku w całym pomieszczeniu,
- Do 20 mm w przypadku płaszczyzny stropu dla sufitu w typowym pomieszczeniu o długości 4 m.

Maksymalny odchyłek wysokości pomieszczenia po nałożeniu płaszczyzn sufitu i posadzki może wynosić do 25 mm.

Wróć do listy porad