Dodatki dla Ciebie

Niezbędne rzeczy

Ulepsz projekt

Zadzwoń i zapytaj o profesjonalny kosztorys szacunkowy, specjalnie stworzony dla każego projektu.

Etap projektowy ściśle wiąże się z wyceną zamierzenia budowlanego. Za pomocą kosztorysu można oszacować średni koszt budowy na podstawie cen uśrednionych. W ramach kosztorysu oferujemy pliki PDF oraz .XLS dające możliwość edycji wartości cenowych na indywidualne tak aby doprecyzować szacunkowy koszt budowy.

Podstawą wyliczeń jest projekt budowlany budynku oraz przedmiar robót sporządzany wg. średnich cen rynkowych zgodnie z bazą cenową INTERCENBUD oraz wg. metod obliczeniowych zawartych w katalogach nakładów rzeczowych ( KNR i KNNR). Klasyfikacja robót dokonana jest za pomocą Wspólnego Słownika Zamówień.

Zakres kosztorysu obejmuje czynności:

1)      związane z przygotowaniem terenu pod budowę,

2)      związane ze wznoszeniem konstrukcji,

3)      związane z szacunkowym określeniem kosztów instalacji,

4)      związane z wykończeniem budynku.

Za cenę kosztorysową uznaje się:

CK = R + M + S + Kz + Kp + Z + Pv

R – wartość kosztów robocizny,
M – wartość kosztów materiałów,
S – wartość kosztów sprzętu,
Kz – koszty zakupu materiałów,
Kp – Koszty pośrednie,
Z – koszty zakupu,
Pv – podatek VAT.

W naszym kosztorysie znajdą Państwo:
- stronę główną (dane inwestorów oraz lokalizacja budowy),
- spis treści,
- charakterystykę obiektu,
- tabelę elementów scalonych,
- przedmiar,
- kosztorys,
- zestawienia R,
- zestawienia M,
- zestawienia S.

Kosztorysy nie podlegają zwrotom.
Czas oczekiwania: 7 dni roboczych.

Pozostałe dodatki

W kategorii