Porady architekta

Najlepsze źródło informacji

 

1. Kupno działki z możliwością zabudowy- przed zakupieniem działki koniecznie upewnij się, czy będzie możliwość wybudowania na niej wymarzonego domu.
2. Uzyskanie “DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY l ZAGOSPODAROWANIA TERENU” lub WYPISU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU , pozwoli określić czy dany projekt może być zrealizowany ma twojej działce.
3. Wybór odpowiedniego projektu na podstawie warunków (uzyskanych w kroku 2).

Zwróć szczególną uwagę na:

4. Uzyskanie zapewnienia dostawy następujących mediów:

5. Uzyskanie mapy do celów projektowych-  w tym celu skontaktuj się z lokalnym geodetą. Mapa musi być opatrzona pieczątką uprawnionego geodety.
6. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu, które są niezbędne, aby architekt podczas adaptacji mógł dostosować zaprojektowane fundamenty do danej działki.
7. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu – przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy wykonać uzgodnienie lokalizacji zjazdu oraz uzyskać zgodę na lokalizację zjazdu. W zależności od typu drogi (gminna, powiatowa, wojewódzka) należy udać się do odpowiedniego urzędu.
8. Wyłączenie z produkcji rolnej (odrolnienie) – nasza pracownia przygotowuje niezbędne dokumenty, aby Państwo mogli wystąpić o wyłączenie działki z produkcji rolnej.
9. Adaptacja budynku na działkę oraz zmiany w projekcje zgodnie z wytycznymi klienta.
10. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

biuro uArchitekta - projekty domów
Wróć do listy porad