Porady architekta

Najlepsze źródło informacji

 

czym są świadectwa energetyczne?

Obecnie niezależnie od tego, czy prowadzimy firmę, czy też mamy dom jednorodzinny, wymagane jest sporządzenie świadectwa energetycznego, które jest niezbędnym dokumentem, szczególnie podczas transakcji sprzedaży nieruchomości. Warto zatem wiedzieć, czym jest świadectwo energetyczne i kto może je zdobyć, przez co będzie się, dało z łatwością i profesjonalnie przygotować do między innymi sprzedaży domu.

Spis treści:

  1. Co to jest świadectwo energetyczne?
  2. Do czego jest potrzebne świadectwo energetyczne?
  3. Jak zdobyć świadectwo energetyczne?
  4. Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne i jakie zawiera informacje?
  5. Wystawienie świadectwa energetycznego

Co to jest świadectwo energetyczne?

Zastanawiasz się, co to jest świadectwo energetyczne? Świadectwo energetyczne to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię w danym gospodarstwie domowym czy też w budynku użytku publicznego. Co ważne, to w skład tej energii wliczane jest użytkowanie wielu elementów. Wśród nich należy zawrzeć energię niezbędną do zasilania ogrzewania budynku, podgrzewania wody użytkowej, ewentualnego chłodzenia nieruchomości, jak i zasilania oświetlenia. Dodatkowo istotna jest również kwestia wentylacji, której zapotrzebowanie energetyczne również powinno znaleźć się w wystawianym dokumencie. Warto dodać, że celem wprowadzenia w użycie tego rodzaju dokumentu jest promowanie budownictwa, które jest efektywne i jednocześnie też zwiększa świadomość społeczeństwa na potrzebę oszczędzania zużywania energii w budynkach mieszkalnych czy też użytku publicznego.

Do czego jest potrzebne świadectwo energetyczne?

Dokument ten oprócz tego, że pomaga zwiększać świadomość w sprawie zużywania energii, to jest też niezbędnym dokumentem podczas sprzedaży między innymi domu jednorodzinnego czy też budynku lub jego części pod wynajem. Co ważne, to sporządzenie świadectwa energetycznego może zlecić właściciel lub zarządca budynku w przypadku jego sprzedaży czy też najmu, ale również osoba, której przysługują spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. O ten dokument może także ubiegać się inwestor przed zawiadomieniem złożenia wniosku o zakończeniu budowy. Wedle prawa polskiego świadectwo energetyczne jest niezbędnym dokumentem, który wyżej wymienione osoby muszą się okazać podczas transakcji najmu lub sprzedaży budynku.

Jak zdobyć świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne można uzyskać w firmie specjalizującej się w sporządzaniu certyfikatów energetycznych. Co ważne, to certyfikatorzy danej firmy muszą mieć aktualne uprawnienia do wydawania takich dokumentów. Dobrze jest wcześniej sprawdzić, czy dana firma z uprawnieniami do wystawiania świadectw energetycznych figuruje w wykazie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Tym sposobem będzie pewność, że dokument wystawiony przez daną firmę jest w stu procentach ważny i można go dołączyć do pozostałych dokumentów potrzebnych przy transakcji sprzedaży lub najmu budynków czy domków jednorodzinnych. Należy też dodać, że osoby wystawiające świadectwo energetyczne muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie mogą być to osoby skazane wyrokiem prawomocnym.

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne i jakie zawiera informacje?

Dokument ten ważny jest przez dziesięć lat od momentu jego wystawienia. Należy jednak pamiętać, że świadectwo energetyczne może stracić ważność wcześniej, jeśli w trakcie dziesięciu lat w budynku zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zostanie wymienione źródło ciepła, okna czy docieplenie budynku. Dobrze jest też dodać, że na dokumencie muszą znaleźć się takie informacje jak adres budynku, powierzchnia użytkowa, rok budowy, wskaźniki obliczeniowe EP, EU, EK oraz fotografie budynku w obecnym stanie. Musi być także sporządzony wykaz temperatury wewnątrz pomieszczeń, jaka jest instalacja. Jest także zawarta informacja o dostępnych źródłach energii i jej zużyciu, do których zalicza się ciepłą wodę, chłodzenie czy też oświetlenie.

Wystawienie świadectwa energetycznego

Dobrze jest pamiętać, że świadectwo energetyczne może zawierać różną ilość stron w zależności od zapotrzebowania i wielkości budynku oraz jego przeznaczenia. Każdy dokument musi mieć także pieczątkę z datą i miejscem wystawienia świadectwa oraz  własnoręcznym podpisem osoby, która je wystawia. Dzięki temu jest pewność, że dokument ten jest zgodny z polskim prawem budowlanym i można bez żadnych obaw przeprowadzić transakcję sprzedaży lub najmu danego obiektu. Warto dodać, że świadectwo to w trakcie przekazania w formie papierowej musi zawierać również numer nadany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków z podpisem osoby uprawnionej. Działanie zgodnie z prawem jest niezwykle istotne podczas budowy każdego rodzaju nieruchomości. Warte podkreślenia jest, by zadbać o wszelkie kwestie formalne odpowiednio wcześnie, by uniknąć jakichkolwiek opóźnień lub konieczności wstrzymania prac. Zadbaj wraz z projektantem budynku o jak najmniejsze zapotrzebowanie energetyczne, co pozwoli zredukować później ponoszone koszty. 

Wróć do listy porad