Porady architekta

Najlepsze źródło informacji

Wybudowanie domu na działce ze spadkiem nie jest niemożliwe, natomiast może ono podawać pewne trudności. W jaki sposób zbudować dom na działce, która położona jest na nierównościach?

Czy można wybudować dom na działce ze spadkiem?

Tak, istnieje możliwość wybudowania domu na działce ze spadkiem, jeżeli jest to działka dopuszczona do inwestycji budowlanej.

Działki ze spadkiem mogą jednak powodować szereg problemów związanych z budową ze względu na występujące na nich naturalne nierówności. Właśnie dlatego duże znaczenie ma wtedy podjęcie decyzji o odpowiednim projekcie domu oraz zagospodarowaniu działki w taki sposób, aby była ona gotowa do realizacji inwestycji.

Czy konieczne jest wyrównanie działki ze spadkiem?

Dokładne wyrównywanie terenu na działce przed rozpoczęciem prac budowlanych jest kluczowe, ponieważ budowa na nierównym terenie po prostu jest bardzo trudna, a niekiedy niemożliwa.

Właśnie dlatego wykonuje się w tym przypadku prace polegające na niwelacji, czyli poziomowaniu, wyrównaniu terenu, co związane jest z usunięciem nadmiaru gruntu oraz uzupełnieniem wszelkich zagłębień. Istnieje także możliwość podniesienia terenu, dzięki czemu dom będzie zbudowany na podwyższeniu. W razie potrzeby przeprowadza się też prace polegające na wzmocnieniu słabego podłoża i prace odwodnieniowe. Tego typu prace nazywane są najczęściej pracami przygotowawczymi.

Należy przy tym zaznaczyć, że niwelacja terenu powinna być wykonana w taki sposób, aby jego spadek był skierowany w miarę możliwości ku drodze, co zapobiega gromadzeniu się wody na działce.

Warto jednak pamiętać o tym, że nie każda działka ze spadkiem może być jednak całkowicie wyrównana, co wynika z naturalnej budowy terenu. Dotyczy to przede wszystkim działek ze zboczami, których wyrównanie mogłoby być bardzo trudne i kosztowne. Wówczas stosowane są prace polegające na wzmocnieniu gruntu oraz wybiera się projekt domu na pochyłą działkę, który pozwala wykorzystać naturalne zbocze.

Jak wyrównać działkę ze spadkiem?

Aby budowa na działce ze spadkiem była możliwa, konieczne jest jej wyrównanie. Jak wyrównać działkę ze spadkiem?

1. Formalności dotyczące wyrównania działki
Warto pamiętać o tym, że wyrównanie terenu na działce związane jest z formalnościami. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane jedynie na tych terenach, co do których wydano pozwolenie na budowę lub zgłoszono budowę, która nie została zakwestionowana przez urząd.

Rozpoczęcie prac przed realizacją formalności może skutkować nałożeniem kary grzywny przez nadzór budowlany.

Należy także wskazać, że prace niwelacyjne nie mogą powodować naruszenia stosunków wodnych na działce.

2. Profilowanie terenu przed niwelacją
Zanim wykona się prace niwelacyjne, przeprowadza się profilowanie terenu, które polega na określeniu jego profilu i przygotowaniu szkicu naturalnych spadków. W ten sposób można łatwiej zaplanować wyrównywanie terenu na działce.

3. Wykonanie prac niwelacyjnych
Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności formalnych można przystąpić do wykonania prac niwelacyjnych.

Wyrównanie terenu na działce jest przeprowadzane najczęściej z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu do robót ziemnych – koparek, walców, a także sprzętu ręcznego w razie potrzeby.

Prace te dzielone są na makroniwelację, czyli na niwelację odbywającą się w większym obszarze, która często łączona jest z przygotowaniem wykopów pod fundamenty. Następnie przeprowadza się mikroniwelację, która odbywa się już bez użycia ciężkiego sprzętu i polega na ostatecznym nadaniu terenowi właściwego poziomu.

Jaki projekt domu na działkę ze spadkiem będzie najlepszy?

Gdy dom ma być wybudowany na działce pochyłej, w takim przypadku kluczowe jest wybranie właściwych planów architektoniczno-budowlanych, które to umożliwią. Jaki projekt domu na działce ze spadkiem?

Na działki ze spadkami wybiera się projekty domu dedykowane do tego celu. Obecnie można kupić je również jako gotowe projekty domów jednorodzinnych, ale, oczywiście, można również zlecić ich wykonanie w biurze architektonicznym.

Projekty domów na pochyłą działkę charakteryzują się zwykle podwyższonym fundamentem, który z jednej strony zbocza jest wyższy niż z drugiej. Podwyższona powierzchnia budynku od strony zbocza może być wykorzystana jako przestrzeń użytkowa, na przykład można zlokalizować w niej garaż, kotłownię i inne pomieszczenia gospodarcze.

Warto pamiętać o tym, że w przypadku tradycyjnych projektów domów jednorodzinnych na skarpę duże znaczenie ma przeprowadzenie ich adaptacji. Adaptacja projektu pozwala w tym przypadku na dostosowanie go do warunków terenowych panujących na działce.

Wróć do listy porad