Porady architekta

Najlepsze źródło informacji

 

Co zrobić żeby przygotować naszą działkę do budowy domu?

W momencie, gdy wszystkie formalności są już wypełnione i urzędowe sprawy zostały zakończone, czyli mamy pozwolenie na budowę oraz zgłosiliśmy do Nadzoru Budowlanego i powiadamialiśmy projektanta bądź biuro projektowe o zamiarze prowadzenia robót budowlanych, czas przystąpić do realizacji naszego projektu domu poprzez przygotowanie działki budowlanej do robót.
Działka pod budowę domu najczęściej jest obszarem porośniętym bujną trawą, krzewami, jest  zadrzewiona lub 'nieuzbrojona' (brak podstawowych mediów). Aby rozpocząc prace budowlane trzeba zatem uporządkować przestrzeń  i zaopatrzyć działkę w niezbędne media.
Przed rozpoczęciem procesu budowlanego trzeba wyznaczyć potencjalnie niebezpieczne strefy, przygotować drogi i przejścia dla pieszych, a także zadbać o utylizację odpadów, zapewnić sanitariaty i pomieszczenia socjalne oraz wydzielić strefę składowania potrzebnych materiałów.

Budynek
Na działce powinien być wytyczony projekt domu z udziałem geodety, który to wbija "kołki" pod charakterystyczne punkty, narożniki domu. Wyznacza również tzw. reper czyli punkt wysokościowy określający poziom "zero" budynku.

Ogrodzenie terenu
Tymczasowe ogrodzenie terenu budowy nie może być niższe niż 1,50 m i powinno znajdować się w odległości minimum 1 m od krawędzi wykopów (przepisy BHP). Na bardzo dużych działkach nie trzeba grodzić całej powierzchni terenu budowy – wystarczy wydzielić z niej obszar wystarczający do wygodnego prowadzenia robót. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, granice budowy należy wyznaczyć tablicami ostrzegawczymi, na których znajdują się np. napisy: „Prace na wysokościach” czy „Głębokie wykopy”. Na ogrodzeniu musi być umieszczona w widocznym miejscu żółta tablica informacyjna, zwierająca m.in.: nazwisko inwestora, rodzaj inwestycji, dane osób nadzorujących budowę, dane wykonawcy, numer zezwolenia. 

Drogi dojazdowe na teren budowy
Wszystkie drogi dojazdowe powinny mieć utwardzoną nawierzchnię, natomiast szerokość dróg wewnętrznych nie może być mniejsza niż 0,75 m w przypadku dróg jednokierunkowych lub 1,2 m w przypadku dróg dwukierunkowych.

Drzewa na działce budowlanej
 Często przeszkadzającym elementem w budowie domu są rosnące na działce drzewa, które nierzadko uniemożliwiają postawienie domu zgodnie z planem. W zależności od rodzaju terenu (leśny czy gminny) powinno się wystąpić do nadleśnictwa lub urzędu gminy o zezwolenie na eliminację tych drzew. Wycinka bez zezwolenia grozi wysokimi karami.

Energia elektryczna i woda
Działka pod budowę powinna być wyposażona w niezbędne media. Należy zapewnić ekipie budowlanej dostawę prądu i wody. Jeśli znajdują się one na działce lub w drodze gminnej, z ich doprowadzaniem nie będzie problemu. Gdy jednak pojawią się trudności, warto rozważyć wynajęcie agregatu prądotwórczego. Inwestycja w wykonanie studni zapewni dostawy wody nie tylko na czas budowy, ale również podczas korzystania z nieruchomości.

Działka pod budowę - zagospodarowanie terenu
Przed przystąpieniem od budowy musimy wyznaczyć miejsce, gdzie będą składowane materiały budowlane, np. cegły, cement czy drewno na więźbę. Należy również pamiętać o czymś w rodzaju magazynu, w której będziemy przechowywać materiały, które należy chronić przed wilgocią czy sprzęt budowlany. Dobrym rozwiązaniem jest wynajęcie to tego celu kontenera budowlanego lub garażu.
Popularne stają się kontenery mieszkaniowe i socjalne, które umożliwiają nie tylko całodobowy pobyt na działce, ale również ułatwiające przebieranie, mycie, spożywanie posiłków, jest to idealne rozwiązanie dla pracowników prowadzących budowę. Działka pod budowę musi być także wyposażona w toaletę. Najczęstszym rozwiązaniem jest wypożyczenie toalety przenośnej.

biuro uArchitekta - projekty domów
Wróć do listy porad