Porady architekta

Najlepsze źródło informacji

Aby doprowadzić do działki media jak prąd, wodę, kanalizację czy gaz, konieczna jest instalacja odpowiednich przyłączy do tych sieci. Działka, która wyposażona jest w przyłącza, określana jest jako działka uzbrojona. Gdy zatem grunt kupowany jest jako nieuzbrojony, konieczne jest jego uzbrojenie, czyli wykonanie przyłączy. Jak to zrobić?

Ustalenie warunków przyłączenia mediów

Wykonanie przyłączy technicznych, czyli przyłączy mediów jest dość czasochłonnym procesem, który wymaga spełnienia właściwych formalności oraz poniesienia kosztów.

Dwa przyłącza techniczne są niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych – to przyłącza prądu i wody. Z kolei inne przyłącza, w tym kanalizacyjne, gazowe czy ciepłownicze, są już zależne od lokalizacji budynku. Przed zakupem działki zawsze można sprawdzić informacje w lokalnym urzędzie gminy, aby dowiedzieć się, jakie media dostępne są pod konkretnym adresem.

Aby uzyskać podłączenie do mediów, muszą być spełnione odpowiednie warunki techniczne dostawy mediów, czyli warunki techniczne przyłączy. Są one zależne od rodzaju przyłącza i wymagań dostawcy. Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych.

Uwaga! O wydanie warunków technicznych może ubiegać się jedynie osoba, która ma prawo do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane.

Przyłącze prądu

Zależnie od tego, jakie są warunki przyłącza prądu na działce, energia elektryczna może być dostarczana przyłączem napowietrznym lub za pomocą kabla wkopanego w ziemię. Wniosek o przyłącze prądu należy złożyć do lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej.

Przyłącze wody

Woda to drugie medium, które musi znaleźć się na działce przed rozpoczęciem budowy. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej zależne są od lokalizacji budynku. Dokumenty składa się do miejscowego zakładu wodno-kanalizacyjnego.

Przyłącze kanalizacji

Dużym plusem będzie możliwość podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej. Gdy jest ona dostępna na danym terenie, podłączenie to jest obowiązkowe.

Przyłącze gazowe

Inwestorzy, którzy chcieliby korzystać z gazu do ogrzewania domu, podgrzewania wody użytkowej, gotowania, mogą wystąpić także o warunki techniczne przyłącza gazowego do lokalnego zakładu gazowniczego.

Wydanie warunków przyłączenia – krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłącza Wniosek i wymagane załączniki można dostarczyć osobiście, pocztą lub online, gdy taką formę ich przekazania dopuszcza dostawca.

Główne załączniki do wniosku o wydanie warunków przyłącza: - Kopia aktualnej mapy zasadniczej wykonana w skali 1:500 albo 1:1000 z oznaczeniem obrysu nieruchomości, która ma być podłączona do sieci,
- Projekt zagospodarowania terenu – dotyczy inwestycji projektowanych i rozbudowy istniejących już obiektów,
- Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych.

2. Opracowanie warunków technicznych
Zwykle trwa od 14 do 30 dni od momentu wpłynięcia zlecenia.

3. Odbiór warunków technicznych
Po wykonaniu opracowania należy odebrać je u dostawcy.

Dokładne informacje o tym, jak złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia i jakie dołączyć do niego załączniki, można uzyskać na stronach internetowych dostawców.

Projekt przyłącza – ile kosztuje?

Ile kosztuje projekt przyłącza wody, kanalizacji, prądu czy gazu i podłączenie mediów? Ceny są zróżnicowane i zależne przede wszystkim od odległości budynku od istniejących sieci.

Teoretycznie przygotowanie projektu przyłącza przez dostawcę mediów jest bezpłatne, jednak zdarza się, że inwestor w celu szybszego podłączenia budynku dopłaca do usługi. Projekt przyłącza wykonuje uprawniony specjalista na bazie wymogów dostawcy mediów.

Ponadto inwestor ponosi część kosztów przygotowania przyłącza do budynku. Gdy odległość od sieci jest niewielka, wtedy wykonanie przyłącza przez dostawcę może być bezpłatne. Zazwyczaj pełne uzbrojenie działki to koszt kilkunastu tysięcy złotych.

Wróć do listy porad