Porady architekta

Najlepsze źródło informacji

Projekt budowlany prezentuje dokładne plany domu i stanowi podstawę do rozpoczęcia prac. Wchodzi on w skład dokumentacji technicznej budynku. Jak odczytywać informacje zawarte w projekcie domu jednorodzinnego?

Jak czytać projekt domu?

Nie trzeba być architektem, aby zrozumieć, co zawiera projekt budynku. Czytanie dokumentacji technicznej może wydawać się skomplikowane, ale po bliższym zapoznaniu się z kilkoma definicjami oraz ze znajdującymi się w projekcie informacjami można łatwo ją odczytać.

Projekty domów zawierają wiele danych. Jak czytać dokumentację techniczną? Znajdują się w niej informacje jak:

- Wymiary budynku i pomieszczeń – szerokość i długość, a także informacje dotyczące grubości ścian, wielkości otworów, odległości pomiędzy osiami konstrukcyjnymi.

- Rysunek techniczny – prezentuje rzuty kondygnacji budynku, jako przekrój poziomy przedstawia informacje na 1 metr nad podłogą.

- Powierzchnia budynku – w tym informacje o powierzchni zabudowy, netto, użytkowej, całkowitej.

- Wysokość kondygnacji – prezentuje wysokość od poziomu podłogi do wierzchu stropu lub wyżej położonej podłogi.

- Kubatura budynku – wartość ta odnosi się do objętości, pojemności budynku.

Oznaczenia na projekcie budowlanym

Rysunek techniczny domu jednorodzinnego zawiera wiele wartości i symboli. Oznaczenia na projekcie budowlanym stanowią swoisty sposób komunikacji, który prezentuje najważniejsze informacje na temat wyglądu i parametrów budynku. Jak czytać projekt budowlany?

Ściany

Ściany to podstawowy element rzutu technicznego budynku. Jak czytać projekt domu, patrząc na jego ściany?

Ściany na projekcie są dzielone na kilka rodzajów:

- Ściany nośne, czyli inaczej konstrukcyjne, na których opiera się cała konstrukcja budynku – są najgrubsze.

- Ściany działowe, czyli służące do przedzielania przestrzeni – są cieńsze od ścian nośnych.

Dodatkowo projekty domów prezentują informacje o materiałach budowlanych zastosowanych do budowy ścian.

Okna i drzwi

Okna na projekcie są prezentowane w formie dwóch równoległych do siebie kresek, przy których znajdują się kolejne kreski równoległe przedstawiające parapety. Kreski po środku przedzielone są osią. Okna są dodatkowo oznaczane symbolem koła z literą O i wpisaną liczbą oraz wymiarami otworu okiennego. Oznaczenie „hp” odnosi się do wysokości parapetu.

W podobny sposób opisywane są drzwi, przy czym są oznaczone literą D. Dodatkowo prezentują one łuk, który pokazuje sposób otwierania skrzydła.

Schody

Oznaczenie schodów na rzucie prezentuje ich bieg, kierunek, a także wymiary i liczbę stopni.

Kominy

Na projekcie domu można również znaleźć informacje dotyczące kominów – przewodów służących do odprowadzania dymu, spalin, a także przewodów wentylacyjnych.

Wróć do listy porad