Porady architekta

Najlepsze źródło informacji

 

Zakup gotowego projektu jest pierwszym krokiem do uzyskania pozwolenia na budowę wymarzonego domu. Każdy gotowy projekt wymaga adaptacji.

 

Adaptacja polega na :

Zaprojektowaniu gotowego projektu domu i przyłączy instalacji na mapę w skali 1:500 (1:1000)- Projekt Zagospodarowania Terenu.
Wykonaniu opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu i wykonania bilansu terenu.
Uzupełnieniu projektu o dodatkowe dokumenty (oświadczenia, opis BIOZ itp.) wymagane przez urząd i przepisy.
Należy sprawdzić możliwości wykorzystania projektu na konkretnej działce i dostosowanie do lokalnych warunków – położenia względem stron świata, ukształtowania terenu, nośności gruntu, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania. Dopiero projekt zaadaptowany przez architekta może wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę zostać złożony w urzędzie. Adaptacja obejmuje także sprawdzenie zgodności projektu z wymogami jakie stawia Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego(MPZP) lub Decyzja o Warunkach Zabudowy(DoWZ).

Często zdarza się, że warunki panujące na działce wymagają wprowadzenia zmian w projekcie. Zmiany są także konieczne kiedy wybrany projekt nie spełnia wymogów stawianych przez MPZP lub DoWZ. Najczęściej wprowadzane zmiany to: zmiana kąta nachylenia dachu, zmiana grubości ocieplenia, podniesienie ścianki kolankowej, zmiany w stolarce okiennej lub drzwiowej, zmiana funkcji pomieszczeń, instalacji itp. Wprowadzanie zmian w projekcie wymaga zgody autora projektu. Nasza Pracownia w imieniu inwestora uzyskuje od autora pisemną zgodę na zmiany w projekcie.

biuro uArchitekta - projekty domów
Wróć do listy porad