Pomoc u architektów

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne funkcjonowania sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie pod adresem www.uarchitekta.pl

Definicje

Sprzedający

UARCHITEKTA Paweł Głowacki z siedzibą przy ul. Widok 32, 96-100 Skierniewice, Polska

Kupujący

osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna

Sklep internetowy

witryna internetowa marki uArchitekta™ o adresie www.uarchitekta.pl

Adres e – mail

składa się on z nazwy użytkownika oraz nazwy domeny rozdzielonych przez symbol @, na przykład: jankowalski@uarchitekta.pl

Towar

projekt graficzny, książka, dodatki lub katalog autorstwa Sprzedającego dostępny w Sklepie internetowym, w chwili składania zamówienia

Regulamin

niniejszy Regulamin Sklepu internetowego uArchitekta.pl  UARCHITEKTA PAWEŁ GŁOWACKI

Wysłanie zamówienia

oświadczenie woli przez Kupującego zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży

 

Składanie zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego , Kupujący powinien spełnić następujące warunki:

2. Po spełnieniu ww. warunków zamówienie uznane jest za wysłane i wiążące.

3. Po złożeniu zamówienia, na konto e-mailowe Kupującego podane w formularzu zamówienia, zostanie przysłane potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówionego przez Kupującego towaru (gdyby potwierdzenie nie dotarło należy sprawdzić zabezpieczania anty-spamowe lub skontaktować się z naszą obsługą techniczną pod adresem: techniczny@uarchitekta.pl).

4. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości, jednak Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę na weryfikację danych przez Sprzedającego.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok (z wyjątkiem momentów w których odbywa się przerwa techniczna).

6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki łączy się z dodatkowym kosztem.

Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowo wypełniony formularz przez Kupującego, oraz podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia, danych osobowych zgodnych z prawdą.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku, gdy Kupujący nie wyraził zgody na weryfikacje podanych przez Kupującego danych, lub gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane, a w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnej.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, gdy uzna, iż w zamówieniu złożonym przez Kupującego występuje podejrzenie działania niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w sklepie internetowym, podszywania się pod inną osobę.

4. W przypadku zamówienia projektu koncepcyjnego czas realizacji zostaje wydłużony do 4 tygodni. Taki projekt nie podlega zwrotowi. 

5. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany w formularzu zamówienia przesyłką kurierską lub Pocztą Polską.

6. Odbiór przesyłki ,,Za pobraniem'' musi być potwierdzony przez Kupującego pisemnym pokwitowaniem.

7. Czas dostawy podany jest w karcie produktu lub uzgadniany telefonicznie.

8. W przypadku gdyby z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas dostawy uległ wydłużeniu np. na skutek konieczności aktualizacji produktu do obowiązujących norm - Kupujący zostanie powiadomiony. 

Zapłata

1. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy projekcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Za zamówiony projekt Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie Sprzedającego. W przypadku wybrania opcji zapłaty typu „Za pobraniem” zamówienie jest realizowane po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży – paragon lub faktura VAT.

6. Koszty przesyłki ,,Za pobraniem'' pokrywa Kupujący. Przy wybraniu sposobu płatności „Przelewem elektronicznym (płatne z góry)” koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący zgodnie z zapisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 roku (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 roku), ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

Zwrotom nie podlegają projekty koncepcyjne, na które czas oczekiwnia wynosi 4 tygodnie oraz wszelkie pliki elektroniczne PDF, DWG oraz kosztorysy. Nie podlegają zwrotowi projekty do których zostały zakupione pliki elektroniczne PDF, DWG.

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie i podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość i przesłania go w terminie 14 dni od dnia dostarczenia na adres e-mail Sprzedającego, bądź tez listownie na adres siedziby Sprzedającego. 

3. Szczegóły na temat zwrotu i wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie "jak zamówić projekt".

4. W sytuacji odstąpienia od umowy otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do Sprzedającego w stanie nie zmienionym, na koszt Kupującego w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Pieniądze za odesłany Towar (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy i pakowanie) zostaną przekazane Kupującemu w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego towaru na wskazane przez Niego konto bankowe.

 

Wymiana

Bezpłatna wymiana projektu jest możliwa w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu widniejącej na fakturze.

 

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedający.

2. Dane osobowe podane przez Kupującego podczas wypełniania formularza zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach ofertowych i marketingowych związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego.

3. Dane osobowe są przekazywane innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.

4. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Kupującemu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ,w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

Kontakt / Uwagi / Reklamacja

1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących sklepu internetowego Kupujący może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

2. Konsultant Sprzedającego w możliwie najkrótszym czasie odpowie na zgłoszenie Kupującego wymagające takiej odpowiedzi.

Postanowienia końcowe

Wróć do pomocy