Pomoc u architektów

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 

Aby skompletować projekt do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy uzupełnić dokumentację o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz – jeżeli jest to konieczne – wykonać tzw. adaptację projektu do odpowiednich stref klimatycznych, właściwych dla lokalizacji budynku oraz rozwiązań instalacyjnych.

Adaptacja polega na :

 1. Zaprojektowaniu gotowego projektu domu i przyłączy instalacji na mapę w skali 1:500 (1:1000)
 2. Wykonaniu opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu i wykonania bilansu terenu
 3. Uzupełnieniu projektu o dodatkowe dokumenty (oświadczenia, opis BIOZ itp.) wymagane przez urząd i przepisy

 

Projektant, który dokonuje adaptacji projektu powtarzalnego i przygotowuje projekt zagospodarowania działki jest uważany za projektanta danego obiektu

w świetle art. 20 Prawa Budowlanego przejmując wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.

 

Zakres adaptacji

 

Nasze biuro architektoniczne może pomóc w uzyskaniu adaptacji budynku na działkę.

Dowiedz się więcej i zadaj nam pytanie adaptacje@uarchitekta.pl

 

 1. Sprawdzenie projektu gotowego pod względem wymagań decyzji o warunkach zabudowy lub planu miejscowego
 2. Projekt Zagospodarowania Terenu (doradztwo odnośnie najlepszej lokalizacji domu na działce)
 3. Sporządzenie informacji BIOZ – Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (wymagany przez prawo budowlane)
 4. Wykonanie opisu do projektu zagospodarowania i wyliczeń powierzchni terenu
 5. Dostosowanie projektu do panujących na działce stref klimatycznych oraz głębokości przemarzania gruntu
 6. Dostosowanie fundamentów do danej działki w przypadku dostarczenia przez inwestora badań geotechnicznych gruntu. Nie dotyczy przeprojektowania na płytę fundamentową (np. na terenie szkód górniczych)
 7. Pomoc w przygotowaniu wniosku w celu uzyskania warunków technicznych przyłączeniowych (wod-kan, energia, gaz)
 8. Projekt wytyczenia trasy przyłączy na mapie do celów projektowych (wod-kan, energia, gaz)
 9. Pomoc w przygotowaniu dokumentów celem uzyskania decyzji lokalizacji zjazdu
 10. Pomoc w przygotowaniu dokumentów celem uzyskania decyzji przekształcenia użytkowania gruntów (odrolnienie)

 

 

Wróć do pomocy