Porady architekta

Najlepsze źródło informacji

Stan zerowy budynku, czyli jego stan zero jest pierwszym etapem prac budowlanych. Czym dokładnie jest stan zero i jakie prace obejmuje?

Stan zero – co to jest?

Pod pojęciem stanu zerowego budynku znajdują się prace budowlane, które związane są z początkiem budowy domu. Włączają one doprowadzenie budynku do poziomu zero, czyli do poziomu terenu. W przepisach nie można jednak znaleźć dokładnych informacji o tym, czym jest stan zerowy.

Informacje dotyczące stanu zero zawiera projekt domu, który stanowi podstawowy dokument służący do zrealizowania prac budowlanych.

Stan zerowy jest bardzo istotny, ponieważ błędy popełnione na tym etapie mogą spowodować trudności w eksploatacji budynku, a nawet mogą uniemożliwiać zamieszkanie w nim. Ponadto ich naprawa z reguły pociąga za sobą znaczne koszty.

Jakie prace obejmuje stan zero budynku?

W ramach wykonania stanu zero znajduje się pełna gama czynności. Jak wykonuje się stan zero krok po kroku?

1. Wyrównanie terenu – usunięcie nadmiaru gruntu i wyrównanie powierzchni, na której ma być wybudowany dom.
2. Drenaż – odwodnienie terenu zgodnie z warunkami gruntowo-wodnymi panującymi na działce.
3. Wytyczenie budynku – tyczenie budynku powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę.
4. Fundamenty – wykonanie wykopów, szalunków, zbrojeń, zabetonowanie fundamentów, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna, a także strop nad piwnicą, gdy budynek ma być podpiwniczony.

Fundamenty mogą być wykonane na kilka sposobów – jako ławy fundamentowe z betonu zbrojonego, ale także jako stropy fundamentowe albo płyty fundamentowe.

Jak wyznaczyć poziom fundamentów? Jest on zależny od gruntów, na których ma być wykonany budynek. Najczęściej to 1 metr, ale w przypadku gleb glinowych, torfowych stosuje się często głębokość 1,4 metra. Dla budynku podpiwniczonych to 2,5-2,8 metra. 5. Prace instalacyjne – wykonanie elementów instalacji kanalizacyjnej, przepustów dla innych instalacji w budynku.

Często stan zerowy wykonywany jest przed okresem zimowym, ponieważ jego zabezpieczenie nie jest skomplikowane. Po zakończeniu etapu stanu zerowego przystępuje się do kolejnego etapu, czyli do wykonania stanu surowego otwartego.

Czy możliwa jest zmiana poziomu zero budynku?

Poziom zero budynku może być zmieniony, jednak warto pamiętać o tym, że konieczne jest wtedy uwzględnienie kilku ważnych czynników.

Warto pamiętać o tym, że wysokość budynku musi być zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – MPZP albo z wydanymi warunkami zabudowy. Wobec tego zmiana poziomu zero budynku wymaga uwzględnienia tych wymogów.

Podwyższenie poziomu zero budynku, ponieważ takie zmiany prowadzone są najczęściej, nie stanowi istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, jeżeli zmiany:
- Nie będą większe niż 2% wysokości, długości albo szerokości budynku,
- Nie będą naruszały przepisów techniczno-budowlanych,
- Nie będą powodowały zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu.

Wobec tego prawidłowe wykonanie stanu zero budynku ma bardzo duże znaczenie – w końcu każdy dom powinien mieć solidne podstawy!

Wróć do listy porad