Porady architekta

Najlepsze źródło informacji

 

Powierzchnia użytkowa budynku jest jednym z głównych czynników wpływających na jego cenę. Parametr ten ma również znaczenie przy wyliczaniu podatków i innych opłat. Co dokładnie zalicza się do powierzchni użytkowej domu? Jak ją wyliczyć?

Powierzchnia użytkowa domu – definicja

Powierzchnia użytkowa domu to termin regulowany różnymi przepisami. Co to jest powierzchnia użytkowa?

Dla pojęcia jak powierzchnia użytkowa definicja stosowana najczęściej wskazuje, że jest to część powierzchni budynku, która odpowiada jego celom i przeznaczeniu. Polska Norma PN-ISO 9836:1997 wskazuje natomiast, że jest to powierzchnia kondygnacji netto, czyli ograniczona przez elementy zamykające i określana osobno dla każdej kondygnacji.

 Powierzchnia użytkowa budynku dzielona jest na:

- Powierzchnię użytkową podstawową – odnosi się do pomieszczeń zamkniętych, które służą do spełniania celów budynku,

- Powierzchnię użytkową pomocniczą – ma funkcję pomocniczą wobec powierzchni podstawowej.

Warto jednak wskazać, że powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie włącza wszystkich powierzchni wchodzących w skład budynku.

Co wlicza się do powierzchni użytkowej domu?

Przy obliczaniu powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego należy uwzględnić odpowiednie przepisy. Co wliczamy do powierzchni użytkowej domu?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i Polskimi Normami w pomiarach uwzględnia się pomieszczenia i ich części o wysokości co najmniej 2,20 m. Gdy pomieszczenie ma wysokość od 1,40 m do 2,20 m, wtedy powierzchnię liczy się w 50%, natomiast pomieszczeń poniżej 1,40 m nie zalicza się do powierzchni budynku.

Dodatkowo do powierzchni użytkowej wlicza się tylko określone pomieszczenia, które tworzą powierzchnię użytkową podstawową i pomocniczą.

Według Ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali do powierzchni użytkowej domu zaliczają się:

- Pokoje,

- Kuchnie,

- Spiżarnie,

- Łazienki i ubikacje,

- Garderoby i schowki

- Przedpokoje,

- Korytarze i hole, antresole

- Obudowane werandy i ganki, ogrody zimowe (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r.)

- Inne pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców.

 

Powierzchnia użytkowa domu a garaż

Czy garaż wlicza się do powierzchni użytkowej?

W świetle aktualnych przepisów zarówno garaż jak i kotłownia zaliczają się do powierzchni użytkowej (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r.)

Powierzchnia użytkowa domu a schody

Czy schody wlicza się do powierzchni użytkowej?

Klatka schodowa w domu traktowana jest jako pomieszczenie pomocnicze i zaliczana jest do powierzchni użytkowej. Z kolei przy obliczaniu powierzchni budynku w celach podatkowych nie zalicza się do niej klatek schodowych.

Powierzchnia użytkowa domu a kotłownia

Czy kotłownia to powierzchnia użytkowa?

W świetle aktualnych przepisów zarówno kotłownia, jak i garaż zaliczają się do powierzchni użytkowej (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. §20, pkt 4b)

Jak wyznaczyć powierzchnię użytkową domu?

Jak liczyć powierzchnię użytkową? Aby dokonać pomiaru powierzchni użytkowej domu, należy uwzględnić wszystkie pomieszczenia, jakie są do niej zaliczane.

Jako że obliczenie powierzchni użytkowej zależnie od celu wymaga uwzględnienia osobnych przepisów, warto zwrócić się do specjalistów w tej dziedzinie. Serwis uarchitekta oferuje projekty domów oraz pomoc w kwestiach budowlanych takich jak obliczenie powierzchi użytkowej.

 

Wróć do listy porad