Porady architekta

Najlepsze źródło informacji

Budowę domu możesz sfinansować ze środków własnych lub poprzez kredyt hipoteczny. Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku w Księdze Wieczystej, nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie.  Mówiąc o „domu na kredyt” mamy do czynienia z kredytem budowlanym lub kredytem finansującym zakup gotowego domu.  Kredyt budowlany niesie za sobą konieczność przygotowania kosztorysu oraz rozliczania się wobec banku z wypłaconych transz. Dlatego bardzo ważne jest aby kosztorys był przygotowany realistycznie. 

Kto powinien przygotować kosztorys?
Jeśli budowa domu prowadzona jest systemem gospodarczym kosztorys przygotowuje inwestor samodzielnie. Można ( i często jest to praktykowane) korzystać z pomocy nadzorcy budowlanego. 

Uzyskanie kredytu hipotecznego to złożony proces. Wymaga on na każdym etapie dokładnej analizy i dobrego przygotowania, zarówno ze strony banku, jak i Klienta. Czasami drobny błąd może mocno opóźnić analizę kredytu lub przyczynić się do odmowy jego udzielenia przez bank.
Decyzja co do tego, który kredyt zostanie wybrany (w zasadzie który bank) jest niezwykle istotna, gdyż zapada ona na wiele lat, dlatego też warto ją przemyśleć i dokładnie przeanalizować konkretne oferty.
Decydując się na ważny krok, jakim jest kredyt hipoteczny trzeba wiedzieć co ostatecznie wpływa na cenę i warunki kredytu hipotecznego. Składa się na to wiele czynników:

- wysokość dochodów
- wkład własny
- rodzaj zatrudnienia ( umowa o pracę na czas określony/ nieokreślony, umowa zlecenie, działalność itp.)
- inne zobowiązania które posiada kredytobiorca
- terminowość spłaty innych kredytów
- ilość osób w gospodarstwie domowym

Proces udzielenia kredytu możemy podzielić na kilka etapów. Aby otrzymać kredyt każdy musi zakończyć się pozytywnie. Na każdym z nich bank z uwagi na zbyt wysokie ryzyko może odmówić udzielenia kredytu.

Etapy udzielania kredytu:
1. scoring -  to nic innego jak metoda oceny wiarygodności klienta, zwykle przedstawiany w postaci punktowej,
2. bramka - weryfikacja kompletności dokumentów,
3. analiza finansowa - na tym etapie analityk weryfikuje zdolność kredytową,
4. analiza nieruchomości – polega na wycenie i inspekcji nieruchomości przez bankowego rzeczoznawcę,
5. wydanie ostatecznej decyzji kredytowej. 

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny na budowę co do zasady są bardzo podobne w każdym banku. Są to:

Dla banku bardzo istotne jest, aby kredytobiorca w pełni zrealizował inwestycję tak by stanowiła ona pełnowartościowe zabezpieczenie. Dla samego kredytobiorcy jest to również wyznacznik kosztu budowy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcem, planujesz budowę domu: napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie, to nic nie kosztuje.

Centrum Kredytowe Skierniewice
ul. Jagiellońska 5
Kamila Szymańska  532 273 129

centrum_kredytowe
Wróć do listy porad