Porady architekta

Najlepsze źródło informacji

Projekty domów na zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?


W poniższym artykule postaramy się przybliżyć i pokazać różnice między zgłoszeniem a pozwoleniem na budowę.
Nowe prawo budowlane stara się usprawnić proces budowlany. Ma ono na celu uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej. Znosi obowiązek uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, dla niektórych obiektów budowlanych tj. domów jednorodzinnych, budynków gospodarczych do 35m2, rekreacyjnych do 35m2 itp.. Zgłoszenie ma na celu uszczuplenie projektu,do którego nie trzeba załączać warunków technicznych dostawców mediów tj. woda, kanalizacja, gaz, prąd oraz dostępu do drogi publicznej.
Jeżeli inwestor decyduje się na pobudowanie domu, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany, to jak najbardziej może zgłaszać budowę. Takich przypadków, gdzie nie ma oddziaływania obiektów budowlanych na sąsiednie działki, jest jednak bardzo mało. Żeby dowiedzieć się, czy nasz dom oddziałuje na sąsiadów, architekt powinien przeprowadzić analizę, która nazwana jest informacją o obszarze oddziaływania obiektu.
Jeżeli budynek będzie oddziaływał na sąsiednie działki to inwestycja będzie rozpatrywana w trybie pozwolenia na budowę, z którą wiążą się dodatkowe dokumenty.
Skrócono również czas oczekiwania czyli tzw. ,,milczącą zgodę na użytkowanie’’ z 21 do 14 dni- dotyczy to obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania w trybie zgłoszenia.
W przypadku zgłoszenia nie trzeba także informować o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, a w przypadku pozwolenia na budowę trzeba co najmniej 7dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych powiadomić nadzór budowlany.

biuro uArchitekta - projekty domów
Wróć do listy porad