Porady architekta

Najlepsze źródło informacji

 

W naszej ofercie możesz znaleźć projekt domu, który spełni wymagania programu mieszkania dla młodych. Zapytaj naszych architektów o szczegóły. Doradzimy Tobie jaki projet jest dla Ciebie najlepszy.

Budowa domu lub kupno mieszkania to spore wyzwanie dla młodych ludzi.Młodzi ludzie marzący o swoim pierwszym mieszkaniu uzyskali możliwość ubiegania się o kredyt z dopłatą. Kredyt można uzyskać zarówno na zakup mieszkania jak i budowę domu. W przypadku domów jednorodzinnych limit powierzchni użytkowej wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m².

Program polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

 

W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym
(wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT).

Aby ubiegać się o zwrot części podatku vat, należy najpóźniej do dnia 31 grudnia roku, w którym miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego domu, wystąpić z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego, do którego należy załączyć kopie pozwolenia na budowę i faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych?

Osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

Jak wysoka jest dopłata?

Potencjalny beneficjent programu nieposiadający dzieci może liczyć na 10% dofinansowania. Klient z dziećmi otrzyma 15%. Jeżeli w ciągu 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, w rodzinie kredytobiorcy przybędzie 3-cie lub kolejne dziecko, kapitał kredytu zostanie jednorazowo pomniejszony o kolejne 5% dopłaty.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: http://www.rodzina.gov.pl

 

Opracowano na podstawie :
Ustawa z dnia 27 września 2013 r., o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
witryna internetowa: http://www.rodzina.gov.pl/mieszkanie/program-mieszkanie-dla-mlodych,
dostęp dn. 10-01-2014

biuro uArchitekta - projekty domów
Wróć do listy porad