Porady architekta

Najlepsze źródło informacji

Nie każdy wie, ale projekt domu i inne związane z nim dokumenty mają swoje daty ważności. Jak długo ważny jest projekt domu jednorodzinnego? Czy pozwolenie na budowę i zgłoszenie budowy mają określoną ważność? Sprawdzamy najważniejsze terminy!

Ile ważne są dokumenty do budowy domu?

Aby wybudować dom jednorodzinny, należy zgromadzić odpowiednie dokumenty. Wiele z nich ma jednak swoje daty ważności, dlatego wtedy, gdy zostaną one przekroczone, nie można się już nimi posługiwać.

Gdy zatem planowana jest budowa domu, warto pamiętać o tym, żeby przestrzegać określonych terminów. Ile wynoszą terminy dokumentów używanych podczas planowania oraz budowy domu?

Budowa domu – terminy ważności dokumentów

Ważność warunków zabudowy (WZ)
Warunki zabudowy, w skrócie określane jako WZ, wydawane są wtedy, gdy na danym obszarze nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Wówczas inwestycja wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana na wniosek przez urzędy gmin, miast, urzędy wojewódzkie, urzędy dzielnic.

Ważność warunków zabudowy wygasa w momencie, w którym doszło do uchwalenia MPZP dla obszaru, którego dotyczy wydana decyzja. Także wygasa ona wtedy, gdy innemu wnioskodawcy udało się uzyskać pozwolenie na budowę na danym terenie.

Ważność mapy do celów projektowych
W przepisach nie określono, ile wynosi ważność mapy do celów projektowych. Do utraty ważności dokumentu dochodzi w momencie, gdy doszło do zmian informacji, które są zawarte na mapie. Gdy zatem nic nie zmieni się na danym terenie, mapa pozostaje ważna.

Ważność projektu budowlanego
Często pojawiającym się pytaniem jest też: ile ważny jest projekt domu? Wszystko zależy od tego, czy chodzi o gotowy projekt domu, czy projekt budowlany, który został już dopasowany do warunków panujących na działce.

W przepisach nie określono, ile wynosi ważność projektu budowlanego, jednak musi być on zgodny z aktualnymi przepisami. Gdy zatem projekt został wykonany przed laty, może okazać się, że w przepisach zaszły już zmiany. Wtedy konieczne będzie wprowadzenie w nim zmian lub nabycie nowego, aktualnego projektu.

Gotowy projekt domu jednorodzinnego, który został zakupiony, ale jeszcze nie został poddany adaptacji do warunków lokalnych, nie może być traktowany jako projekt budowlany. Nie ma on więc daty ważności. Jeżeli jednak zaszły zmiany w przepisach, wtedy należy dokonać w nim zmian, na przykład podczas adaptacji.

Ważność pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy
Według przepisów Prawa budowlanego wydane pozwolenie na budowę domu oraz zgłoszenie budowy domu są ważne 3 lata od momentu, w którym decyzja staje się ostateczna.

Co ważne, w tym czasie należy rozpocząć budowę, jednak nie trzeba jej kończyć. Przepisy wskazują także, że nie można przerwać robót budowlanych na dłużej niż 3 lata.

Jeżeli pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy wygasną, wtedy należy starać się o nowe dokumenty.

Ważność warunków technicznych przyłączy
Termin ważności warunków technicznych wydanych dla przyłączy określają właściciele sieci. Zazwyczaj jest to termin 1 roku lub 2 lat od momentu ich wydania. Często można także je wydłużyć.

Wróć do listy porad