Pomoc u architektów

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 

W projekcie znajdują się cztery egzemplarze dokumentacji projektowej.

Jest to projekt architektoniczny (budowlany).

Każdy egzemplarz projektu zawiera:

1. Część architektoniczną
2. Część konstrukcyjną (+obliczenia statyczne)
3. Część instalacyjną:

4. Charakterystykę energetyczną

Wróć do pomocy