Szacunkowy koszt inwestycji

uA343

Powierzchnia użytkowa obiektu: 205,20 m²
Kwota realizacji budowy: 818 028,98 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %554 623,65 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %102 253,62 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %10 634,38 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %55 625,97 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %35 993,28 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %452 370,03 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %56 444,00 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %53 989,91 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %85 893,04 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %164 423,82 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %26 176,93 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %65 442,32 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %145 609,16 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %85 893,04 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %18 814,67 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %34 357,22 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %32 721,16 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %59 716,12 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %55 625,97 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %4 090,14 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %117 796,17 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %14 724,52 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %50 717,80 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %6 544,23 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %5 726,20 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %40 083,42 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego