Szacunkowy koszt inwestycji

uA316

Powierzchnia użytkowa obiektu: 143,33 m²
Kwota realizacji budowy: 513 920,95 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %348 438,41 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %64 240,12 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %6 680,97 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %34 946,62 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %22 612,52 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %284 198,29 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %35 460,55 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %33 918,78 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %53 961,70 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %103 298,11 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %16 445,47 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %41 113,68 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %91 477,93 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %53 961,70 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %11 820,18 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %21 584,68 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %20 556,84 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %37 516,23 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %34 946,62 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 569,60 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %74 004,62 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %9 250,58 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %31 863,10 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %4 111,37 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 597,45 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %25 182,13 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego