Gotowy projekt uA267 to propozycja parterowego domu całorocznego w technologii szkieletu "/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA267

Powierzchnia użytkowa obiektu: 81,12 m²
Kwota realizacji budowy: 306 633,60 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %207 897,58 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %38 329,20 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %3 986,24 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %20 851,08 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %13 491,88 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %169 568,38 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %21 157,72 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %20 237,82 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %32 196,53 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %61 633,35 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %9 812,28 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %24 530,69 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %54 580,78 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %32 196,53 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %7 052,57 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %12 878,61 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %12 265,34 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %22 384,25 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %20 851,08 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %1 533,17 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %44 155,24 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %5 519,40 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %19 011,28 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %2 453,07 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %2 146,44 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %15 025,05 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego