Szacunkowy koszt inwestycji

uA295v1

Powierzchnia użytkowa obiektu: 138,34 m²
Kwota realizacji budowy: 491 555,66 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %333 274,74 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %61 444,46 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %6 390,22 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %33 425,79 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %21 628,45 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %271 830,28 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %33 917,34 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %32 442,67 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %51 613,34 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %98 802,69 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %15 729,78 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %39 324,45 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %87 496,91 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %51 613,34 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %11 305,78 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %20 645,34 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %19 662,23 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %35 883,56 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %33 425,79 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 457,78 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %70 784,02 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %8 848,00 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %30 476,45 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %3 932,45 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 440,89 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %24 086,23 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego