Szacunkowy koszt inwestycji

uA242

Powierzchnia użytkowa obiektu: 76,40 m²
Kwota realizacji budowy: 288 792,00 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %195 800,98 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %36 099,00 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %3 754,30 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %19 637,86 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %12 706,85 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %159 701,98 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %19 926,65 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %19 060,27 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %30 323,16 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %58 047,19 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %9 241,34 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %23 103,36 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %51 404,98 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %30 323,16 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %6 642,22 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %12 129,26 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %11 551,68 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %21 081,82 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %19 637,86 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %1 443,96 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %41 586,05 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %5 198,26 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %17 905,10 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %2 310,34 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %2 021,54 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %14 150,81 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego