Szacunkowy koszt inwestycji

uA227

Powierzchnia użytkowa obiektu: 141,29 m²
Kwota realizacji budowy: 504 738,63 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %342 212,79 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %63 092,33 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %6 561,60 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %34 322,23 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %22 208,50 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %279 120,46 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %34 826,97 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %33 312,75 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %52 997,56 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %101 452,46 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %16 151,64 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %40 379,09 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %89 843,48 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %52 997,56 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %11 608,99 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %21 199,02 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %20 189,55 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %36 845,92 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %34 322,23 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 523,69 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %72 682,36 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %9 085,30 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %31 293,80 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %4 037,91 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 533,17 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %24 732,19 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego