Szacunkowy koszt inwestycji

uA46v7

Powierzchnia użytkowa obiektu: 171,71 m²
Kwota realizacji budowy: 647 257,55 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %438 840,62 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %80 907,19 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %8 414,35 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %44 013,51 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %28 479,33 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %357 933,42 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %44 660,77 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %42 719,00 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %67 962,04 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %130 098,77 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %20 712,24 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %51 780,60 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %115 211,84 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %67 962,04 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %14 886,92 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %27 184,82 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %25 890,30 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %47 249,80 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %44 013,51 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %3 236,29 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %93 205,09 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %11 650,64 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %40 129,97 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %5 178,06 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %4 530,80 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %31 715,62 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego