Szacunkowy koszt inwestycji

uA9v3

Powierzchnia użytkowa obiektu: 147,79 m²
Kwota realizacji budowy: 462 959,36 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %313 886,45 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %57 869,92 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %6 018,47 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %31 481,24 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %20 370,21 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %256 016,53 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %31 944,20 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %30 555,32 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %48 610,73 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %93 054,83 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %14 814,70 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %37 036,75 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %82 406,77 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %48 610,73 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %10 648,07 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %19 444,29 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %18 518,37 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %33 796,03 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %31 481,24 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 314,80 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %66 666,15 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %8 333,27 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %28 703,48 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %3 703,67 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 240,72 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %22 685,01 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego