Szacunkowy koszt inwestycji

uA213

Powierzchnia użytkowa obiektu: 131,19 m²
Kwota realizacji budowy: 460 071,68 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %311 928,60 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %57 508,96 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %5 980,93 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %31 284,87 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %20 243,15 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %254 419,64 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %31 744,95 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %30 364,73 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %48 307,53 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %92 474,41 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %14 722,29 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %36 805,73 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %81 892,76 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %48 307,53 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %10 581,65 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %19 323,01 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %18 402,87 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %33 585,23 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %31 284,87 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 300,36 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %66 250,32 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %8 281,29 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %28 524,44 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %3 680,57 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 220,50 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %22 543,51 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego