Szacunkowy koszt inwestycji

uA214

Powierzchnia użytkowa obiektu: 135,20 m²
Kwota realizacji budowy: 477 647,54 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %323 845,03 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %59 705,94 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %6 209,42 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %32 480,03 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %21 016,49 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %264 139,09 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %32 957,68 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %31 524,74 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %50 152,99 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %96 007,16 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %15 284,72 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %38 211,80 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %85 021,26 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %50 152,99 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %10 985,89 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %20 061,20 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %19 105,90 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %34 868,27 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %32 480,03 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 388,24 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %68 781,25 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %8 597,66 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %29 614,15 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %3 821,18 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 343,53 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %23 404,73 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego