Szacunkowy koszt inwestycji

uAG15

Powierzchnia użytkowa obiektu: 146,87 m²
Kwota realizacji budowy: 529 982,98 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %359 328,46 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %66 247,87 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %6 889,78 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %36 038,84 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %23 319,25 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %293 080,59 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %36 568,83 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %34 978,88 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %55 648,21 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %106 526,58 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %16 959,46 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %42 398,64 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %94 336,97 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %55 648,21 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %12 189,61 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %22 259,29 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %21 199,32 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %38 688,76 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %36 038,84 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 649,91 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %76 317,55 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %9 539,69 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %32 858,94 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %4 239,86 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 709,88 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %25 969,17 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego