Szacunkowy koszt inwestycji

uA200

Powierzchnia użytkowa obiektu: 168,50 m²
Kwota realizacji budowy: 631 652,58 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %428 260,45 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %78 956,57 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %8 211,48 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %42 952,38 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %27 792,71 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %349 303,88 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %43 584,03 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %41 689,07 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %66 323,52 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %126 962,17 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %20 212,88 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %50 532,21 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %112 434,16 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %66 323,52 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %14 528,01 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %26 529,41 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %25 266,10 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %46 110,64 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %42 952,38 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %3 158,26 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %90 957,97 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %11 369,75 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %39 162,46 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %5 053,22 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %4 421,57 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %30 950,98 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego