Szacunkowy koszt inwestycji

uA54v2

Powierzchnia użytkowa obiektu: 145,70 m²
Kwota realizacji budowy: 524 656,38 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %355 717,02 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %65 582,05 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %6 820,53 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %35 676,63 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %23 084,88 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %290 134,98 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %36 201,29 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %34 627,32 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %55 088,92 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %105 455,93 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %16 789,00 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %41 972,51 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %93 388,83 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %55 088,92 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %12 067,10 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %22 035,57 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %20 986,26 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %38 299,92 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %35 676,63 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 623,28 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %75 550,52 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %9 443,81 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %32 528,70 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %4 197,25 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 672,59 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %25 708,16 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego