Szacunkowy koszt inwestycji

uAG11v1

Powierzchnia użytkowa obiektu: 157,81 m²
Kwota realizacji budowy: 503 227,84 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %341 188,47 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %62 903,48 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %6 541,96 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %34 219,49 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %22 142,02 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %278 284,99 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %34 722,72 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %33 213,04 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %52 838,92 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %101 148,79 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %16 103,29 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %40 258,23 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %89 574,55 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %52 838,92 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %11 574,24 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %21 135,57 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %20 129,11 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %36 735,63 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %34 219,49 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 516,14 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %72 464,81 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %9 058,10 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %31 200,13 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %4 025,82 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 522,59 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %24 658,16 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego