Projekt uAG11 jest to propozycja budynku gospodarczego łączącego w sobie funkcję garażu, letniej kuchnii z toaletą i prysznicem oraz miejsca rekreacji w postaci "/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uAG11

Powierzchnia użytkowa obiektu: 157,81 m²
Kwota realizacji budowy: 580 647,50 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %393 679,01 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %72 580,94 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %7 548,42 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %39 484,03 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %25 548,49 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %321 098,07 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %40 064,68 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %38 322,74 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %60 967,99 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %116 710,15 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %18 580,72 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %46 451,80 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %103 355,26 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %60 967,99 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %13 354,89 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %24 387,20 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %23 225,90 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %42 387,27 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %39 484,03 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 903,24 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %83 613,24 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %10 451,66 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %36 000,15 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %4 645,18 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %4 064,53 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %28 451,73 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego