Szacunkowy koszt inwestycji

uA158

Powierzchnia użytkowa obiektu: 205,17 m²
Kwota realizacji budowy: 817 869,50 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %554 515,52 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %102 233,69 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %10 632,30 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %55 615,13 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %35 986,26 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %452 281,83 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %56 433,00 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %53 979,39 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %85 876,30 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %164 391,77 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %26 171,82 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %65 429,56 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %145 580,77 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %85 876,30 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %18 811,00 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %34 350,52 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %32 714,78 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %59 704,47 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %55 615,13 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %4 089,35 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %117 773,21 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %14 721,65 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %50 707,91 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %6 542,96 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %5 725,09 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %40 075,61 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego