Szacunkowy koszt inwestycji

uA153

Powierzchnia użytkowa obiektu: 193,80 m²
Kwota realizacji budowy: 758 266,53 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %514 104,71 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %94 783,32 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %9 857,46 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %51 562,12 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %33 363,73 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %419 321,39 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %52 320,39 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %50 045,59 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %79 617,99 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %152 411,57 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %24 264,53 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %60 661,32 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %134 971,44 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %79 617,99 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %17 440,13 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %31 847,19 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %30 330,66 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %55 353,46 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %51 562,12 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %3 791,33 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %109 190,38 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %13 648,80 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %47 012,52 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %6 066,13 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %5 307,87 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %37 155,06 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego