Gotowy projekt domu uA46v3 jest to propozycja wygodnego w mieszkaniu, parterowego projektu domu z ciekawą elewacja zewnętrzną,"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA46v3

Powierzchnia użytkowa obiektu: 156,50 m²
Kwota realizacji budowy: 574 498,98 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %389 510,31 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %71 812,37 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %7 468,49 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %39 065,93 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %25 277,96 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %317 697,94 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %39 640,43 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %37 916,93 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %60 322,39 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %115 474,29 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %18 383,97 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %45 959,92 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %102 260,82 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %60 322,39 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %13 213,48 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %24 128,96 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %22 979,96 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %41 938,43 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %39 065,93 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 872,49 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %82 727,85 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %10 340,98 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %35 618,94 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %4 595,99 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %4 021,49 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %28 150,45 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego