Projekt gotowy uA139 jest to propozycja reprezentacyjnego, parterowego projektu domu o powierzchni użytkowej 148 m2. P"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA139

Powierzchnia użytkowa obiektu: 148,00 m²
Kwota realizacji budowy: 535 144,32 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %362 827,85 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %66 893,04 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %6 956,88 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %36 389,81 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %23 546,35 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %295 934,81 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %36 924,96 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %35 319,53 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %56 190,15 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %107 564,01 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %17 124,62 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %42 811,55 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %95 255,69 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %56 190,15 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %12 308,32 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %22 476,06 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %21 405,77 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %39 065,54 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %36 389,81 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 675,72 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %77 060,78 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %9 632,60 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %33 178,95 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %4 281,15 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 746,01 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %26 222,07 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego