Projekt domu uA76v1 jest to propozycja nowoczesnej, geometrycznej bryły z klasycznym dwuspadowym dachem w typie nowoczesnej stodo"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA76v1

Powierzchnia użytkowa obiektu: 119,53 m²
Kwota realizacji budowy: 355 463,15 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO69,20 %245 980,50 zł69,20 %
STAN ZERO16,04 %39 456,41 zł11,10 %
1.1Roboty ziemne9,91 %3 910,09 zł1,10 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe50,45 %19 905,94 zł5,60 %
1.3Izolacja fundamentów39,64 %15 640,38 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU83,96 %206 524,09 zł58,10 %
Parter41,14 %84 955,69 zł23,90 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru28,87 %24 526,96 zł6,90 %
1.5Stropy nad parterem27,20 %23 105,10 zł6,50 %
1.6Schody wewnętrzne43,93 %37 323,63 zł10,50 %
Poddasze40,10 %82 822,91 zł23,30 %
1.7Kominy13,73 %11 374,82 zł3,20 %
1.8Dach - konstrukcja z pokryciem i termoizolacją86,27 %71 448,09 zł20,10 %
18,76 %38 745,48 zł10,90 %
1.9Stal zbrojeniowa dla całego budynku23,85 %9 242,04 zł2,60 %
1.10Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne76,15 %29 503,44 zł8,30 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE16,40 %58 295,96 zł16,40 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU55,49 %32 347,15 zł9,10 %
2.1Ścianki działowe18,68 %6 042,87 zł1,70 %
2.2Posadzki41,76 %13 507,60 zł3,80 %
2.3Okładziny ścian i sufitów39,56 %12 796,67 zł3,60 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU44,51 %25 948,81 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %24 171,49 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %1 777,32 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %51 186,69 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %6 398,34 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %22 038,72 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %2 843,71 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %2 488,24 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %17 417,69 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego