Projekt domu uA76v1 jest to propozycja nowoczesnej, geometrycznej bryły z klasycznym dwuspadowym dachem w typie nowoczesnej stodo"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA76v1

Powierzchnia użytkowa obiektu: 119,53 m²
Kwota realizacji budowy: 328 119,83 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO69,20 %227 058,92 zł69,20 %
STAN ZERO16,04 %36 421,30 zł11,10 %
1.1Roboty ziemne9,91 %3 609,32 zł1,10 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe50,45 %18 374,71 zł5,60 %
1.3Izolacja fundamentów39,64 %14 437,27 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU83,96 %190 637,62 zł58,10 %
Parter41,14 %78 420,64 zł23,90 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru28,87 %22 640,27 zł6,90 %
1.5Stropy nad parterem27,20 %21 327,79 zł6,50 %
1.6Schody wewnętrzne43,93 %34 452,58 zł10,50 %
Poddasze40,10 %76 451,92 zł23,30 %
1.7Kominy13,73 %10 499,83 zł3,20 %
1.8Dach - konstrukcja z pokryciem i termoizolacją86,27 %65 952,09 zł20,10 %
18,76 %35 765,06 zł10,90 %
1.9Stal zbrojeniowa dla całego budynku23,85 %8 531,12 zł2,60 %
1.10Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne76,15 %27 233,95 zł8,30 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE16,40 %53 811,65 zł16,40 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU55,49 %29 858,90 zł9,10 %
2.1Ścianki działowe18,68 %5 578,04 zł1,70 %
2.2Posadzki41,76 %12 468,55 zł3,80 %
2.3Okładziny ścian i sufitów39,56 %11 812,31 zł3,60 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU44,51 %23 952,75 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %22 312,15 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %1 640,60 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %47 249,26 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %5 906,16 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %20 343,43 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %2 624,96 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %2 296,84 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %16 077,87 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego