Projekt uA125 jest to wygodny dom parterowy z wielospadowym dachem o powierzchni użytkowej 153 m2. Na elewacjach zewnętrznych tego got"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA125

Powierzchnia użytkowa obiektu: 152,70 m²
Kwota realizacji budowy: 556 789,40 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %377 503,21 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %69 598,67 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %7 238,26 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %37 861,68 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %24 498,73 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %307 904,54 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %38 418,47 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %36 748,10 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %58 462,89 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %111 914,67 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %17 817,26 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %44 543,15 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %99 108,51 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %58 462,89 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %12 806,16 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %23 385,15 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %22 271,58 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %40 645,63 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %37 861,68 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 783,95 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %80 177,67 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %10 022,21 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %34 520,94 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %4 454,32 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 897,53 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %27 282,68 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego