uA32v1 jest wariantem projektu uA32. Od wersji podstawowej projekt ten"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA32v1

Powierzchnia użytkowa obiektu: 241,50 m²
Kwota realizacji budowy: 883 606,00 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,50 %596 434,05 zł67,50 %
STAN ZERO16,00 %95 429,45 zł10,80 %
1.1Roboty ziemne10,19 %9 719,67 zł1,10 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe49,07 %46 831,12 zł5,30 %
1.3Izolacja fundamentów40,74 %38 878,66 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU84,00 %501 004,60 zł56,70 %
Parter36,33 %182 022,84 zł20,60 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru33,50 %60 968,81 zł6,90 %
1.5Stropy nad parterem32,04 %58 318,00 zł6,60 %
1.6Schody wewnętrzne34,47 %62 736,03 zł7,10 %
Piętro44,80 %224 435,92 zł25,40 %
1.7Ściany konstrukcyjne poddasza8,27 %18 555,73 zł2,10 %
1.8Kominy12,60 %28 275,39 zł3,20 %
1.9Dach - konstrukcja z pokryciem i termoizolacją79,13 %177 604,81 zł20,10 %
18,87 %94 545,84 zł10,70 %
1.10Stal zbrojeniowa dla całego budynku33,64 %31 809,82 zł3,60 %
1.11Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne66,36 %62 736,03 zł7,10 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE18,10 %159 932,69 zł18,10 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU59,67 %95 429,45 zł10,80 %
Parter51,85 %49 481,94 zł5,60 %
2.1Ścianki działowe30,36 %15 021,30 zł1,70 %
2.2Posadzki39,29 %19 439,33 zł2,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów30,36 %15 021,30 zł1,70 %
Piętro48,15 %45 947,51 zł5,20 %
2.4Ścianki działowe32,69 %15 021,30 zł1,70 %
2.5Posadzki28,85 %13 254,09 zł1,50 %
2.6Okładziny ścian i sufitów38,46 %17 672,12 zł2,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU40,33 %64 503,24 zł7,30 %
2.7Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %60 085,21 zł6,80 %
2.8Tarasy na gruncie6,85 %4 418,03 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %127 239,26 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %15 904,91 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %54 783,57 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %7 068,85 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %6 185,24 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %43 296,69 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego