Projekt domu uA114 jest to ciekawa propozycja nowoczesnego domu parterowego zaprojektowanego na planie dwóch połączonych ze sobą prostok"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA114

Powierzchnia użytkowa obiektu: 191,88 m²
Kwota realizacji budowy: 748 367,00 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %507 392,83 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %93 545,87 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %9 728,77 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %50 888,96 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %32 928,15 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %413 846,95 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %51 637,32 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %49 392,22 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %78 578,53 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %150 421,77 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %23 947,74 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %59 869,36 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %133 209,33 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %78 578,53 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %17 212,44 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %31 431,41 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %29 934,68 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %54 630,79 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %50 888,96 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %3 741,83 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %107 764,85 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %13 470,61 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %46 398,75 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %5 986,94 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %5 238,57 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %36 669,98 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego