Projekt domu uA114 jest to ciekawa propozycja nowoczesnego domu parterowego zaprojektowanego na planie dwóch połączonych ze sobą prostok"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA114

Powierzchnia użytkowa obiektu: 191,70 m²
Kwota realizacji budowy: 597 953,09 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %405 412,20 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %74 744,14 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %7 773,39 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %40 660,81 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %26 309,94 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %330 668,06 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %41 258,76 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %39 464,90 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %62 785,07 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %120 188,57 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %19 134,50 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %47 836,25 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %106 435,65 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %62 785,07 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %13 752,92 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %25 114,03 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %23 918,12 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %43 650,58 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %40 660,81 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 989,77 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %86 105,25 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %10 763,16 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %37 073,09 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %4 783,62 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %4 185,67 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %29 299,70 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego