Gotowy projekt domu uA104 jest to propozycja parterowego domu z reprezentacyjnym, zadaszony tarasem, który"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA104

Powierzchnia użytkowa obiektu: 178,10 m²
Kwota realizacji budowy: 678 719,15 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %460 171,59 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %84 839,89 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %8 823,35 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %46 152,90 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %29 863,64 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %375 331,69 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %46 831,62 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %44 795,46 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %71 265,51 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %136 422,55 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %21 719,01 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %54 297,53 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %120 812,01 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %71 265,51 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %15 610,54 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %28 506,20 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %27 148,77 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %49 546,50 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %46 152,90 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %3 393,60 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %97 735,56 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %12 216,94 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %42 080,59 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %5 429,75 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %4 751,03 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %33 257,24 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego