Projekt uA72v1 to prestiżowy i energooszczędny dom jednorodzinny. Zaprojektowany został na planie dwóch prostokątów z widocznym "/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA72v1

Powierzchnia użytkowa obiektu: 186,04 m²
Kwota realizacji budowy: 718 549,58 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %487 176,62 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %89 818,70 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %9 341,14 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %48 861,37 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %31 616,18 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %397 357,92 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %49 579,92 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %47 424,27 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %75 447,71 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %144 428,47 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %22 993,59 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %57 483,97 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %127 901,83 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %75 447,71 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %16 526,64 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %30 179,08 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %28 741,98 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %52 454,12 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %48 861,37 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %3 592,75 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %103 471,14 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %12 933,89 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %44 550,07 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %5 748,40 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %5 029,85 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %35 208,93 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego