Projekt uA72 to prestiżowy i energooszczędny dom jednorodzinny dla wymagających klie"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA72

Powierzchnia użytkowa obiektu: 177,10 m²
Kwota realizacji budowy: 673 760,66 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %456 809,73 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %84 220,08 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %8 758,89 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %45 815,72 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %29 645,47 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %372 589,64 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %46 489,49 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %44 468,20 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %70 744,87 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %135 425,89 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %21 560,34 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %53 900,85 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %119 929,40 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %70 744,87 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %15 496,50 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %28 297,95 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %26 950,43 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %49 184,53 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %45 815,72 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %3 368,80 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %97 021,53 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %12 127,69 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %41 773,16 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %5 390,09 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %4 716,32 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %33 014,27 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego