Projekt uA70 zaliczany jest do kategorii energooszczędnych i tanich w budowie domów jednorodzinnych. Zaprojektowany jest na planie dw&o"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA70

Powierzchnia użytkowa obiektu: 130,40 m²
Kwota realizacji budowy: 456 633,68 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %309 597,63 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %57 079,21 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %5 936,24 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %31 051,09 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %20 091,88 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %252 518,42 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %31 507,72 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %30 137,82 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %47 946,54 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %91 783,37 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %14 612,28 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %36 530,69 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %81 280,79 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %47 946,54 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %10 502,57 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %19 178,61 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %18 265,35 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %33 334,26 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %31 051,09 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 283,17 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %65 755,25 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %8 219,41 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %28 311,29 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %3 653,07 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 196,44 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %22 375,05 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego