Projekt uA1v2 jest to propozycja domu parterowego o prostej bryle, który cechuje się konwencjonalnym i zwartym u"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA1v2

Powierzchnia użytkowa obiektu: 129,30 m²
Kwota realizacji budowy: 451 860,06 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %306 361,12 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %56 482,51 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %5 874,18 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %30 726,48 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %19 881,84 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %249 878,61 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %31 178,34 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %29 822,76 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %47 445,31 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %90 823,87 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %14 459,52 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %36 148,80 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %80 431,09 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %47 445,31 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %10 392,78 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %18 978,12 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %18 074,40 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %32 985,78 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %30 726,48 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 259,30 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %65 067,85 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %8 133,48 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %28 015,32 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %3 614,88 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 163,02 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %22 141,14 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego