uA51 jest to nowoczesny dom parterowy zaprojektowany w technologia budowy z kontenerów morskich. Jest to rozwiązanie dla inwestorów, którzy nie"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA51

Powierzchnia użytkowa obiektu: 162,20 m²
Kwota realizacji budowy: 701 649,95 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %475 718,67 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %87 706,24 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %9 121,45 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %47 712,20 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %30 872,60 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %388 012,42 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %48 413,85 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %46 308,90 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %73 673,24 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %141 031,64 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %22 452,80 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %56 132,00 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %124 893,69 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %73 673,24 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %16 137,95 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %29 469,30 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %28 066,00 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %51 220,45 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %47 712,20 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %3 508,25 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %101 037,59 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %12 629,70 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %43 502,30 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %5 613,20 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %4 911,55 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %34 380,85 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego