uA35 to projekt domu parterowego o nieskomplikowanej bryle przykrytej dachem wielospadowym. Dom został podzielony na czytelni"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA35

Powierzchnia użytkowa obiektu: 178,90 m²
Kwota realizacji budowy: 682 695,28 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %462 867,40 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %85 336,91 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %8 875,04 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %46 423,28 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %30 038,59 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %377 530,49 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %47 105,97 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %45 057,89 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %71 683,00 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %137 221,75 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %21 846,25 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %54 615,62 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %121 519,76 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %71 683,00 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %15 701,99 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %28 673,20 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %27 307,81 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %49 836,76 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %46 423,28 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %3 413,48 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %98 308,12 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %12 288,52 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %42 327,11 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %5 461,56 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %4 778,87 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %33 452,07 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego