Projekt domu uA8v3 to już trzecia wariantowa wersja domu uA8. Jest to projekt domu parterowego w tradycyjnym stylu"/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA8v3

Powierzchnia użytkowa obiektu: 155,30 m²
Kwota realizacji budowy: 568 886,26 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,80 %385 704,89 zł67,80 %
STAN ZERO18,44 %71 110,78 zł12,50 %
1.1Roboty ziemne10,40 %7 395,52 zł1,30 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe54,40 %38 684,27 zł6,80 %
1.3Izolacja fundamentów35,20 %25 031,00 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU81,56 %314 594,10 zł55,30 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru12,48 %39 253,15 zł6,90 %
1.5Kominy11,93 %37 546,49 zł6,60 %
1.6Strop18,99 %59 733,06 zł10,50 %
1.7Dach - konstrukcja z pokryciem36,35 %114 346,14 zł20,10 %
1.8Stal zbrojeniowa dla całego budynku5,79 %18 204,36 zł3,20 %
1.9Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne14,47 %45 510,90 zł8,00 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE17,80 %101 261,75 zł17,80 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU58,99 %59 733,06 zł10,50 %
2.1Ścianki działowe21,90 %13 084,38 zł2,30 %
2.2Posadzki40,00 %23 893,22 zł4,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów38,10 %22 755,45 zł4,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU41,01 %41 528,70 zł7,30 %
2.4Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %38 684,27 zł6,80 %
2.5Tarasy na gruncie6,85 %2 844,43 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %81 919,62 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %10 239,95 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %35 270,95 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %4 551,09 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 982,20 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %27 875,43 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego