Projekt domu uA24v1 to wariant projektu uA24. Bryła domu są to dwie "/>

Szacunkowy koszt inwestycji

uA24v1

Powierzchnia użytkowa obiektu: 169,40 m²
Kwota realizacji budowy: 551 212,42 zł brutto

Planowane nakłady

L.p.OpisUdział % w grupachUdział kwotowy (brutto)Udział % w całości
1ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO67,50 %372 068,38 zł67,50 %
STAN ZERO16,00 %59 530,94 zł10,80 %
1.1Roboty ziemne10,19 %6 063,34 zł1,10 %
1.2Fundamenty i ściany fundamentowe49,07 %29 214,26 zł5,30 %
1.3Izolacja fundamentów40,74 %24 253,35 zł4,40 %
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU84,00 %312 537,44 zł56,70 %
Parter36,33 %113 549,76 zł20,60 %
1.4Ściany konstrukcyjne parteru33,50 %38 033,66 zł6,90 %
1.5Stropy nad parterem32,04 %36 380,02 zł6,60 %
1.6Schody wewnętrzne34,47 %39 136,08 zł7,10 %
Piętro44,80 %140 007,96 zł25,40 %
1.7Ściany konstrukcyjne poddasza8,27 %11 575,46 zł2,10 %
1.8Kominy12,60 %17 638,80 zł3,20 %
1.9Dach - konstrukcja z pokryciem i termoizolacją79,13 %110 793,70 zł20,10 %
18,87 %58 979,73 zł10,70 %
1.10Stal zbrojeniowa dla całego budynku33,64 %19 843,65 zł3,60 %
1.11Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne66,36 %39 136,08 zł7,10 %
2PRACE WYKOŃCZENIOWE18,10 %99 769,45 zł18,10 %
W WEWNĄTRZ BUDYNKU59,67 %59 530,94 zł10,80 %
Parter51,85 %30 867,90 zł5,60 %
2.1Ścianki działowe30,36 %9 370,61 zł1,70 %
2.2Posadzki39,29 %12 126,67 zł2,20 %
2.3Okładziny ścian i sufitów30,36 %9 370,61 zł1,70 %
Piętro48,15 %28 663,05 zł5,20 %
2.4Ścianki działowe32,69 %9 370,61 zł1,70 %
2.5Posadzki28,85 %8 268,19 zł1,50 %
2.6Okładziny ścian i sufitów38,46 %11 024,25 zł2,00 %
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU40,33 %40 238,51 zł7,30 %
2.7Elewacje - termoizolacja, tynk93,15 %37 482,44 zł6,80 %
2.8Tarasy na gruncie6,85 %2 756,06 zł0,50 %
3INSTALACJE W WEWNĄTRZ14,40 %79 374,59 zł14,40 %
3.1Instalacja elektryczna12,50 %9 921,82 zł1,80 %
3.2Instalacja centralnego ogrzewania43,06 %34 175,17 zł6,20 %
3.3Instalacja gazowa5,56 %4 409,70 zł0,80 %
3.4Instalacja teletechniczna4,86 %3 858,49 zł0,70 %
3.5Instalacja wodno-kanalizacyjna34,03 %27 009,41 zł4,90 %

Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego